Skole og barnehage

Illustrasjonsfoto av barn i barneavdelingen Halden bibliotek

Barnehage

Alle barnehager er velkommen på besøk i biblioteket! Avtal gjerne tid på forhånd, slik at vi vet når dere kommer.

Illustrasjonsfoto av barn som leser.

Bokkoffert til utlån

Bestill bokkoffert fra Fylkesbiblioteket Akershus, Buskerud og Østfold. Hver koffert inneholder en bok + rekvisitter. Bokkoffertene blir sendt til og returnert fra Halden bibliotek.

Illustrasjon for bokstart. En dame leser bok for en liten jente

Bokstart

Bokstart er et samarbeid mellom helsestasjonen, Halden bibliotek, private og kommunale barnehager, med støtte fra Foreningen !les. Målet med prosjektet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter.

Barneavdelingens hobbybord

Skole

Alle skoler og klasser er velkommen på besøk i biblioteket! Avtal gjerne tid på forhånd, slik at vi vet når dere kommer.

Illustrasjonsfoto av jente som leser bok.

Klassesett

Alle skoler i Østfold kan låne klassesett, og det er en gratis tjeneste. Biblioteket kan legge inn bestillinger på vegne av lærere, men Fylkesbiblioteket ønsker en egen lånerkonto for hver lærer. Klassesettene blir sendt til og returnert fra Halden bibliotek.

Barneavdelingen i Halden bibliotek

Lånekortskjema

Alle som har fylt 6 år eller har begynt på skolen, kan bli lånere. Du får lånekort når du har fått underskrift på skjemaet av en av dine foreldre eller foresatte. Etter fylte 15 år trenger du kun legitimasjon for å få lånekort.

Sommerles logo

Sommerles

Bli med på Sommerles hver sommer! Sommerles er en nasjonal, digital lesekampanje i regi av bibliotekene, der målet er at flest mulig barn i 1.-7. klasse skal lese mest mulig i løpet av sommerferien.