Skofabrikkens inngangsparti

Kontakt oss

Hovedbiblioteket

Biblioteket ligger i Skofabrikken sammen med Ungdomshuset, Halden frivilligsentral, Kino, Vekst Spiseri, Edderkoppen gavemakeri, og Familiens hus.

Telefon: 69 17 47 70
e-post: biblioteket@halden.kommune.no

Barn og unge
e-post: barnungbiblioteket@halden.kommune.no

Adresse:
Os allé 3
1777 Halden

Halden fengselsbibliotek

Halden bibliotek drifter en bibliotekavdeling i Halden fengsel.

Telefon: 69 21 47 70

Adresse:
Justisveien 10
1788 Halden

Ansatte

illustrasjon av en avatar

Sven Lilleheier

biblioteksjef

488 93 904 Epostsven.lilleheier@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Hedvig Hovde Grønlund Moen

fagleder voksne

477 82 265 Eposthedvig.gronlund.moen@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Ellen Bjørnstad

fagleder barn og unge

459 74 738 Epostellen.bjornstad@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Bente Holmen Eriksen

fagleder fengselsbibliotek

488 93 192 Epostbente.holmen.eriksen@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Silje Falch Johnsen

bibliotekar

969 42 322 Epostsilje.falch.johnsen@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Hege Laupsa

biblioteksekretær

940 20 721 Eposthege.laupsa@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Marianne Linkjendal

miljøveileder

977 60 471 Epostmarianne.linkjendal@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Linda Skaaret

litteraturformidler

Epostlinda.skaaret@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Kristine Nørvåg Solberg

bibliotekar

456 18 116 Epostkristine.norvag.solberg@halden.kommune.no

illustrasjon av en avatar

Annett Svendsen

biblioteksekretær

69 17 47 70 Epostannett.svendsen@halden.kommune.no

Om Halden bibliotek

Halden bibliotek ble grunnlagt i 1876. Virksomheten hadde flere tilholdssteder og førte en omflakkende tilværelse etter som den ansvarlige bibliotekaren flyttet rundt i byen.
I 1887 etablerte biblioteket seg i den nybygde skolen på Busterud, nåværende Rødsberg ungdomsskole.
Siden har det vært bibliotekets skjebne å drive sin virksomhet i gamle skolebygninger. I 1916 flyttet virksomheten til Fayegården, som inntil da hadde huset en skole for piker.

Ettersom biblioteket økte sine samlinger og utvidet sine aktiviteter trengtes det større plass.
I 1985 kunne biblioteket foreta sin flyttesjau til Sentrum barneskole eller Gutteskolen som den tidligere het.

Biblioteket har blitt værende i lokalet til den gamle Gutteskolen helt fram til januar 2022. Da flyttet biblioteket til Os allé 3 som tidligere har huset Østfold Skofabrikk og i senere tid Halden storsenter. På grunn av historien til bygget valgte kommunens innbyggere at «bygget» får navnet Skofabrikken.