Illustrasjonsfoto av lettlestbøker

Bli låner

Registrer deg her

Dersom du ikke allerede har lånekort på Halden bibliotek, kan du registrere deg på nett. Klikk her for å registrere deg som låner.
Du vil også få mulighet til å legge inn fødselsnummer, da kan vi sjekke om du har et nasjonal lånekort fra før. Lurer du på hva et nasjonal lånekort er? Trykk her for å lese mer om nasjonalt lånekort.
Fyll ut skjemaet på nettsiden og henvend deg på biblioteket for å få lånekort. Husk å ta med legitimasjon.
Alle som har fylt 6 år eller har begynt på skolen og fram til de er 15 år kan få lånekort med underskrift av en av foreldre eller foresatte.
Velkommen som låner!

Lånereglement

  1. Alle over 15 år med fast adresse kan i Norge få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn kan få eget lånekort fra skolestart med foresattes tillatelse. Adresseforandring eller tap av kort må meldes til biblioteket. Lånekortet er personlig og må alltid medbringes ved lån.
  2. Låneren er ansvarlig for alt materiale som blir lånt på kortet. Tap og skader må erstattes. Ved tap av lånekortet kan nytt skrives ut mot gebyr.
  3. Lånetiden er vanligvis 4 uker på bøker og lydbøker. Lånetid for e-bøker er 3 uker, og lånetid på DVDer er 1 uke. Det kan settes begrensninger på utlån og utlånstid. Lån kan fornyes inntil 3 ganger, dersom materialet ikke er reservert til andre.
  4. Gebyr må betales når lånetiden overskrides. Se egne satser.
  5. Materiale som er utlånt kan reserveres. Biblioteket kan også låne inn materiale fra andre bibliotek. Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent.

Ordensreglement

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel.
Personalet vil i første omgang høflig gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne.
Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.
Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for personalet og det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. skal vises bort fra biblioteket.
Bruk av brett, sparkesykler eller lignende inne i lokalene er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt å ta med hunder inn, med unntak av førerhund.
For alles trivsel ber vi om at ordensreglementet følges.

Gebyr og erstatningspriser

Gebyrsatser:

Mistet lånekort: Kr. 30,-

Ved tilbakelevering etter lånefristens utløp vil det bli krevd et gebyr etter følgende satser:
1. gebyr: Kr. 65,- for voksne (f.o.m. 15 år) og kr. 0,- for barn (t.o.m. 14 år)
2. gebyr: Kr. 100,- for voksne (f.o.m. 15 år) og kr. 0,- for barn (t.o.m. 14 år)

Etter at biblioteket har sendt 2. varselbrev får låneren krav om erstatning. Dette medfører i tillegg et administrasjonsgebyr på kr. 130,-. Dersom materialet ikke leveres eller erstattes etter dette, blir kravet oversendt til kemneren til INKASSO. Ved uoppgjort 2. gangsgebyr eller krav om erstatning blir låneretten midlertidig inndratt.

Erstatningspriser for materiale:

Bøker/lydbøker fra voksenavdelingen: Kr. 400,-
Bøker fra barneavdelingen: Kr. 200,-
Pensumbøker/lærebøker: Kr. 750,-
Lydbøker fra barneavdelingen: Kr. 150-300,-
DVD: Kr. 250,-
Språkkurs: Kr. 500,-
Tidsskrifter/tegneseriehefter: Kr. 100,-

Trykk her for å se personvernerklæring for bruk av Bibliofil og BookBites