Flukt

Etter sønnens død hviler sorgen tungt over de etterlatte foreldrene. Likevel er fortellingen full av kjærlighet og håp. Skrivestilen er nesten som musikk, der stemmene til de tre familiemedlemmene flyter inn og ut av hverandre og skaper en helt særlig forbundethet mellom dem. 

Kategorier: 
Linda,
Voksen