Bilde av biblioteklokalet

Meråpent bibliotek

Velkommen som bruker av Halden biblioteks meråpne tilbud. Meråpent bibliotek betyr at biblioteket er selvbetjent utover den ordinære åpningstiden.
Du kan bruke biblioteket:
Hver dag fra kl. 08.00-21.30

Slik får du tilgang

Ved å signere en kontrakt får du som er over 18 år tilgang til biblioteket.
Avtalen signeres ved oppmøte på Halden bibliotek. Gyldig legitimasjon må fremvises. Du kan også signere kontrakten digitalt på Mine sider eller i appen Bibliofil. På din profil finner du følgende spørsmål: Ønsker du tilgang til Meråpent bibliotek. Les gjennom avtalen og bekreft med ID-porten.
Når avtalen er signert får du adgang ved å lese av lånekortet i kortleseren ved inngangen og taste en pinkode.  

Hva kan du gjøre på meråpent bibliotek? 
 • Låne, levere, søke, hente og reservere 
 • Lese og finne informasjon 
 • Lese aviser og tidsskrifter 
 • Studere 
 • Benytte trådløst nett 
 • Ta en pause fra hverdagen 

Regler

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Ved å oppgradere bibliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek, er det noen regler du forplikter deg til å overholde:

 1. Ikke slippe inn andre. Bibliotekkortet gir kun adgang for deg selv. Unntaket er egne barn du passer på hele tiden.
 2. Holde ro og orden. Vise hensyn til andre. Følge trivselsregler (oppslag i lokalet).
 3. Forlate lokalene ved brannalarm eller ved instruks fra personalet/myndigheter.
 4. Ikke ta med eller innta alkohol/rusmidler/røyk.
 5. Ikke ta med dyr inn i lokalet (førerhund/servicehund er tillatt).
 6. Overholde gjeldende lånereglement.

Brudd på reglementet kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek.

Alle over 18 år må ha eget, oppgradert bibliotekkort. Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 18 år. For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene i meråpen tid.
Kontrakten og bibliotekkortet er personlig og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort. Brudd på dette vilkåret kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek. 

Det er videoovervåking i biblioteklokalet og opptak oppbevares trygt etter gjeldende lov og forskrifter. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Alle data slettes automatisk etter sju dager. Hærverk vil bli politianmeldt.  

Døren blir låst når du oppholder deg i lokalet. Det blir da gitt beskjed over høyttalere når biblioteket stenger og innbruddsalarmen vil bli aktivert. 

Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar. 

Før du benytter meråpent bibliotek bør du gjøre deg kjent med bibliotekets nødutganger, i tilfelle det blir behov for å evakuere lokalene raskt. 

Hvis brannalarmen går låses nødutgangene opp automatisk: 

 • Varsling går direkte til brannvesenet 
 • Ikke bruk heisen 
 • Benytt nødutganger
 • Ikke bli stående inntil inngangspartiene, alle må fjerne seg fra huset

For tilbakemeldinger eller rapportering om uønskede hendelser:
E-post: biblioteket@halden.kommune.no
Telefon: 69 17 47 70

Dersom noe er galt med bygget (lys, vinduer, dører etc. eller du har låst deg ute fra biblioteket): Ring eiendomsvakta på telefon 93 24 40 37

Foto: Helge Eek for BS Eurobib