Frøbiblioteket

Frøbiblioteket er et tilbud for deg som er hobbygartner. Enten du har en balkongkasse, pallekarm eller hage.
Her kan du låne frø om våren. På høsten forsøker du å høste frø fra plantene du har dyrket, og leverer frøene tilbake til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter. Prinsippet er Lån-Dyrk-Høst-Lever. Ordningen er basert på tillit.

Frøbiblioteket ønsker å bidra til at flere får kunnskap om hvordan man høster frø. Dette er viktig for å ta vare på og benytte oss av de ressursene vi har rundt oss, og for å sikre at denne viktige kunnskapen ikke forsvinner.

Fra 1. september kan du som ønsker å bidra, levere overskuddsfrø til frøbiblioteket i Skofabrikken på bibliotekets voksenavdeling.

Hvordan leverer jeg frø?
1. Legg frøene i en konvolutt, selvbrettet papirpose eller kaffefilter.
2. Husk å merke med frøsort og tid for høsting. Ta gjerne med et mobilbilde av planten/blomsten/frukten.
3. Lever frøene i bibliotekets voksenavdeling. Frøene vil pakkes om i papirposer for så å settes i frøbiblioteket.

OBS: Vi tar ikke imot frø fra svartelistede planter. Det er planter som ikke er en naturlig del av norsk natur. Flere av plantene på svartelista er vanlige hageplanter som har spredd seg ut i naturen og kalles «hagerømlinger». For eksempel: Hagelupin og Rynkerose. Les mer her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/unnga-spredning-av-fremmede-arter-fra-hagen-din/

Når kan jeg låne frø?
Vi skal først samle og pakke om alle frøene vi får inn. Vi vil komme med dato for når dere kan låne så snart det er klart.

Frøbiblioteket er et samarbeid mellom Halden hagelag, Halden frivilligsentral, Østfold botaniske forening og Halden bibliotek.