Publikumspcer Halden bibliotek

Publikums-pc, kopi, utskrift og skanning

Publikums-pcer

Vi har seks pc-er til utlån. Logg deg inn med lånenummer og pin-kode. Har du ikke lånekort? Vi har mulighet til å gi deg et gjestekort – henvend deg i skranken.

Kopiering

Kopimaskinen er selvbetjent. Du betaler pr. kopi, det koster pr. ark kr. 4,- for A4, kr. 8,- for A3. Du kan kopiere i både farger og svart/hvitt. 
Vi tilbyr dessverre ikke rett kopi/attesterte kopier.

Utskrift

Det er mulig å skrive ut fra bibliotekets publikumsmaskiner.
Utskrift koster kr. 4,- for A4, kr. 8,- for A3.

Skanning

Du kan også skanne dokumenter på biblioteket. Dokumentet skannes til direkte til e-post eller til en minnepinne. Skanning er gratis.