Debatt

Folkemøte: Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner - folkemøte i Halden juni 2023

Halden Høyre arrangerer folkemøte om skole på Halden bibliotek. Hovedgjest er Jan Tore Sanner. Jan Tore Sanner har vært utdanningsminister og er Høyres fremste skolepolitiske talsperson. Han vil komme til Halden for å snakke om Høyres skolepolitikk og hvilke utfordringer Høyre skal løse.