Nasjonalt lånekort

Nasjonalt lånekort kan brukes i alle landets bibliotek. Kortet er gratis og utstedes av de fleste norske bibliotek. Nasjonalt lånekort kan også brukes i bibliotekenes tjenester på nett. Innlogging med Nasjonalt lånekort gir for eksempel mulighet til å få oversikt over egne lån og til å legge inn reservasjoner.

Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiviseres der. Norske bibliotek har forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse.

For å få utstedt Nasjonal lånekort må følgende opplysninger registreres: lånernummer, navn, fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer, adresseopplysninger, telefonnummer, ev. e-postadresse og hjemmebibliotek (dvs. det biblioteket du bruker mest). Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men utveksles i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes. Adresseopplysningene blir ikke solgt eller gitt videre til andre instanser. Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer eller svartelistinger.

Hvis du ikke ønsker et lånekort som kan benyttes i flere bibliotek, kan du reservere deg mot at adresseopplysningene dine blir lagret i det sentrale lånerregisteret. Gi beskjed i skranken i biblioteket, og du vil få et lånekort som bare kan brukes lokalt i biblioteket.

Nasjonalbiblioteket lanserer nå sammen med Bibliotek-Systemer As digitalt nasjonalt lånekort.
Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no.
Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.).
Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks. Filmbib.  For å få tilgang til tjenester ved lokalt bibliotek må man kontakte biblioteket for å knytte seg opp.