Lånereglement

Lånereglement:

  1. Alle over 15 år med fast adresse kan i Norge få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn kan få eget lånekort fra skolestart med foresattes tillatelse. Adresseforandring eller tap av kort må meldes til biblioteket. Lånekortet er personling og må alltid medbringes ved lån.
  2. Låneren er ansvarlig for alt materiale som blir lånt på kortet. Tap og skader må erstattes. Ved tap av lånekortet kan nytt skrives ut mot gebyr.
  3. Lånetiden er vanligvis 4 uker på bøker og lydbøker. Lånetid for e-bøker er 3 uker, og lånetid på DVDer er 1 uke. Det kan settes begrensninger på utlån og utlånstid. Lån kan fornyes inntil 3 ganger, dersom materialet ikke er reservert til andre.
  4. Gebyr må betales når lånetiden overskrides. Se egne satser.
  5. Materiale som er utlånt kan reserveres. Biblioteket kan også låne inn materiale fra andre bibliotek. Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent.

 

 

 

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close