Les en fagbok – få tips her:

Mona Ibrahim Ahmed: Brev til Noreg
Då ho var 16 år, braut Mona Ibrahim med familien og det somaliske miljøet ho veks opp i. Ho ville bestemme over sitt eige liv. Sidan har ho markert seg som ein viktig stemme for minoritetskvinners rettigheiter, særskild i lokalmiljøa i Bergen. Etter 10 år i Noreg har ho fått avslag på søknaden om norsk statsborgarskap. I denne pamfletten fortel Ibrahim om reisa som somalisk flyktning til Noreg via Etiopia, om å forlate eit klansstyrt miljø, og om vala som det norske samheldet baud ho. Ibrahim tok dei: ho forlét eit restriktivt miljø, ho lærde seg norsk, ho arbeida og bidrog til fellesskapet. No står ho i fare for å bli deportert. Pamfletten er skriven i samarbeid med journalist Hilde Sandvik, som ein del av Samlagets serie «Norsk Røyndom».

Ahmet Altan: Eg får aldri sjå verda igjen
I september 2016 blir både Ahmet Altan og broren Mehmet arresterte i Erdogans angrep på den frie pressa etter det mislykka kuppforsøket sommaren 2016. Altan skal ha komme med grunnlovsstridige kommentarar, mellom anna gitt ei «underbevisst melding» til kuppmakarane då han kritiserte presidenten i eit prateshow på TV. Våren 2018 blir han dømd til fengsel på livstid. Han skildrar augneblinken då politiet kom og rettssaka, dommen og livet i fengsel. Eg får aldri sjå verda igjen er ei urovekkjande, men også poetisk og vakker bok, om Tyrkias veg mot diktaturet, om kampen for menneskeverd – og om litteraturen og fantasiens kraft.

Cecilie Arentz-Hansen: «Kvinder med begavelse for lægevirksomhed», Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i
Boken forteller historien om de første kvinnelige legene i Norge, og deres kamp for retten til å utdanne seg. Etter kvinnenes inntog i legeyrket, bedret legetilbudet seg betraktelig for kvinner og barn, noe som i sin tur skapte ringvirkninger og påvirket likestillingsarbeidet i Norge. Forfatter Cecilie Arentz-Hansen er spesialist i psykiatri og overlege ved Oslo universitetssykehus.

Thomas Reinertsen Berg: Verdensteater : kartenes historie
«Verdensteater» guider leseren gjennom den norske og internasjonale karthistorien. Hva er egentlig et kart, og hvordan har vi mennesker tegnet verden opp gjennom tidene? Boken starter med steinaldermenneskenes mystiske symboler og tar oss helt frem til dagens kart med Google Earth og andre nye hjelpemidler. Historien om Norge og nordområdene går som en rød tråd gjennom boken, som viser hvordan landet vårt lenge var en del av kartets hvite felter og hvordan Norge langsomt kom på kartet. Rikt illustrert.

 Anne Bitsch: Går du nå, er du ikke lenger min datter
I denne personlige boken forteller Anne Bitsch om oppveksten med en psykisk syk og alkoholisert mor. Hvordan kunne familien deres gå i oppløsning uten at noen grep inn? Forfatteren har saumfart gamle brev, dagbøker og offentlige arkiver for å finne svar på hva som egentlig hendte. Hun har også samtalt med mennesker som kjente dem den gangen. Boken utfordrer mytene om den typiske misbruker og beskriver både enkeltmenneskers og samfunnets følelse av avmakt i møte med omsorgssvikt av barn fra «møblerte hjem».

Karin Bojs: Min europeiske familie : de siste 54 000 årene
Vitenskapsjournalist Karin Bojs bestemte seg for å gå i dybden på slektsforskningen og la DNA-trådene knytte henne sammen med fortidens folk. Hun fordypet seg i studier, intervjuet forskere og reiste til en rekke land for å følge sporene bakover. Siden 1980-tallet har DNA-teknologien revolusjonert kriminalteknikeres arbeid og bidratt til ny kunnskap innen biologi, medisin, arkeologi og historie. Selv privatpersoner som driver slektsforskning har begynt å bruke DNA-tester som verktøy. Ved hjelp av små variasjoner i DNA-sekvensen kan man finne søskenbarn, tremenninger og firmenninger, selv slektninger som levde for så lenge siden som siste istid – og enda lenger tilbake. Karin Bojs’ arbeid resulterte i en bok om hennes opprinnelse og familie. Men også om resten av oss. Et sted, en gang, levde vår siste felles stamfar og stammor. Karin Bojs ble tildelt Augustprisen 2015 for denne boken.

Gaston Dorren: Lingo : en språkreise gjennom Europa
«Lingo» tar leseren med på en reise gjennom ca. seksti europeiske språk. Det handler om den gåtefulle baskisken, erkekonservativt islandsk, merkelige tsjekkiske aksenter og kompleksiteten i walisisk flertall. Forfatteren tar dessuten en titt på et utvalg ord som har blitt europeisk felleseie, og foreslår andre som med fordel kunne eksporteres – deriblant vårt eget utepils. Han gir også leseren et lynkurs i ulike alfabeter. Boka er skrevet på en lett og underholdende måte.

Jan Grue: Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse
Jan Grue er forfatter og professor ved Universitetet i Oslo. Han har barn, han er gift. Han lider også av en medfødt muskelsykdom og er avhengig av rullestol som et hjelpemiddel i hverdagen. I denne selvbiografien skildrer Grue et liv som ligger tett opp til det ordinære, men aldri helt vil bli det. Kroppens sårbarhet er et hovedmoment, og i Grues litterære språk minnes leseren om at vi alle er sårbare, forgjengelige og dødelige. Men dette er også en fortelling om hvordan vi kan arbeide mot det vi ønsker oss og lengter etter, medregnet utfordringene vi har.

Anne Gunn Halvorsen: Stress og korleis leve med det : 9 historier, 14 tips
Vi er slitne, stressa og utbrente. Men kvifor er vi det, og kven sin feil er det eigentleg? Anne Gunn Halvorsen tek lesaren med på ei journalistisk reise i det norske stresset. Vi møter superlæraren som feila fordi han ville klare alt og sjukepleiaren som slutta i protest mot systemet. Det handlar om dei som dusjar etter jobb og flyttar mobilen ut av soverommet, og dei som må ta langt større grep. Boka er ei konkret handbok i stressmestring, og teiknar samstundes eit underhaldande portrett av tida vi lever i.

Yuval Noah Harari: Sapiens : en innføring i menneskehetens historie
For 100.000 år siden fantes det minst seks menneskearter på jorden. I dag er det bare en. Oss. Homo Sapiens. Hvordan lyktes vår art i kampen om dominans? Hvorfor gikk våre forfedre sammen for å danne byer og riker? Hvorfor begynte vi å tro på guder, nasjoner, menneskerettigheter, penger, bøker og lover? Og hvordan ble vi slaver av byråkrati, rutetider og forbrukersamfunn? I «Sapiens» tar Yuval Noah Harari for seg menneskehetens historie. Med sin kunnskap innen biologi, antropologi, paleontologi og økonomi, utforsker han hvordan strømningene i historien har formet samfunnet vårt, dyr og planter og selv vår personlighet. Har vi blitt lykkeligere gjennom historien, og kan vi noen gang frigjøre atferden vår fra våre forfedre?

Marte Michelet: Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet
I året 1941 beveget juristen Helmuth James von Moltke seg i de høyere sirklene av det tredje riket, men han var også del av en hemmelig gruppe som motarbeidet Hitlers regime fra innsiden. Da von Moltke forstod hvilken skjebne som ventet jødene i Europa, satte han i gang et dødelig spill. Siden 773 norske jøder ble sendt til sin død i konsentrasjonsleirene, har den rådende sannheten i Norge vært at deportasjonen skjedde uten forvarsel, og at hjemmefronten gjorde alt de kunne. I denne boka går Marte Michelet denne etablerte fortellingen i sømmene. Michelet har tidligere mottatt Brageprisen for sakprosa, for «Den største forbrytelsen : ofte og gjerningsmenn i det norske Holocaust» (2014).

Kaja Nordengen: Hjernen er stjernen
Hjernen er det som gjør oss til akkurat den man er. Den gir oss minner, følelser og personlighet. Men allikevel er kanskje hjernen det organet vi vet minst om. Kan man for eksempel trene seg til en bedre hjerne? Kan man aktivisere nye deler av hjernen? I denne boken forteller Kaja Nordengen om alle hjernens hemmeligheter. Hun er lege med spesialisering innen nevrokirurgi, og har doktorgrad om hjernen.

Carlo Rovelli: Syv korte leksjoner i fysikk
Gjennom 109 sider guider Carlo Rovelli leseren gjennom de viktigste gjennombruddene i fysikkens historie. Boka gir en introduksjon til kvantemekanikken, relativitetsteorien, elementærpartiklene, gravitasjonen, svarte hull, universets struktur og menneskenes rolle i universet. På en enkel og populærvitenskapelig måte tar Rovelli oss med til de aller minste trådene i rommets vev, tilbake til verdensaltets opprinnelse, ut i de store galaksene og inn i våre minste bestanddeler. Boka har blitt en bestselger i forfatterens hjemland Italia, og er oversatt til mer enn 25 språk.

Morten A. Strøksnes: Havboka
Utenfor Lofoten, på dypet, svømmer håkjerringa, en hai som kan bli åtte meter lang og over ett tonn tung. Morten Strøksnes og vennen Hugo Aasjord blir besatt av å få det ikoniske monsteret opp til overflaten. Gjennom fire årstider drar de ut for å prøve å fange det sta rovdyret. Med dette som utgangspunkt utforsker boken havets dyp. Vi stammer fra havet. Havet dekker sytti prosent av jordas overflate, og havets tilstand påvirker alt liv på jorda, men de fleste av oss vet lite om dette elementet og de utrolige livsformene som stadig oppdages der. Strøksnes forteller i «Havboka» om det yrende livet i havdypet, om litteraturens og virkelighetens sjøuhyrer og havskapninger, om truende endringer og mye mer. Nominert til Brageprisen 2015 i kategorien sakprosa.

Tore Skeie: Hvitekrist
På begynnelsen av 1000-tallet raste maktkampene mellom herredømmene i landene rundt Nordsjøen. Angelsaksernes konge Athelred var herre over England. Landet var rikt på gull og sølv, men hadde egenrådige stormenn. Danskekongen Knut kom for å erobre landet, og risikerte med det hele sin framtid. Dette er første bind i serien “Kongenes tid», hvor Olav Haraldsson (ca. 995-1030) åpner denne fembindsserien om Norges store viking- og middelalderkonger.

Marte Spurkland: Klassen
I denne boken følger vi sju ungdommer gjennom det siste året i videregående skole. Dette er ikke generasjon prestasjon med curlingforeldre, men ungdommer som kjemper for å henge med, å bestå eksamen, å bli noe i livet. Vi blir med når psyken svikter, når fest og slåssing blir viktigere enn lekser, når konfliktnivået hjemme når nye høyder, når kjærligheten blir vanskelig og når det tokulturelle livet blir umulig å håndtere. I alle disse situasjonene har elevene én person å gå til – kontaktlærer Anette, som strekker seg langt for å hjelpe, for å løse det uløselige. Hun er av den sjeldne lærertypen og fungerer som veileder, vaktbikkje og bestevenn.

Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet : om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten
Vi lever på insektenes planet. For hvert menneske på jorda, finnes det 200 millioner insekter. I denne boken forteller forsker Anne Sverdrup-Thygeson om insekter med skjelettet utenpå kroppen, ører på knærne og øyne på penis. De tar bolig i de dypeste grotter og på flere tusen meters høyde, i døpefonter og datamaskiner og inne i andre levende skapninger. Insektene er helt uunnværlige i naturens kretsløp, og selv om de er mange, går antallet dramatisk tilbake. Vi trenger dem blant annet til pollinering, nedbrytning og jorddannelse, bestøvning og som mat for andre dyr. I denne boken kan du lese om de fascinerende skapningene og hvorfor det er avgjørende at vi tar bedre vare på dem. Anne Sverdrup-Thygeson er professor i konservasjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Per Anders Todal: Havlandet : historia om hava som skapte Noreg
Sidan steinaldaren har havet forma livsgrunnlaget for menneska i Noreg og Norden. Dette er ei bok om korleis det hendte, før og no. Forfattaren skildrar dei ulike havområdas historie, frå Barentshavet til Nordsjøen, og boka fortel om dei første seljegarane som jakta langs kysten for øver 11 000 år sidan, til Sandefjords siste kvalfangarar. Boka vevar saman materie frå historie, mytologi, naturvitskap og reportasjar, i ei form som vekslar mellom store sveip og spesifikke sakar.

Alle bokomtalene er utarbeidet av Biblioteksentralen.
Alle bøkene kan lånes på Halden bibliotek. 

Mine sider


ÅPNINGSTIDER

Åpningstider i dag:
10 - 15
Dag Åpen Stengt
Mandag 10 17
Tirsdag 10 15
Onsdag 10 15
Torsdag 10 17
Fredag 10 15
Lørdag 11 15
Søndag Stengt
Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close