Pearl S. Buck var en amerikansk forfatter. Buck ble født i West Virginia og vokste opp i Kina, hvor foreldrene var misjonærer. Hun giftet seg også med en misjonær, professor John L. Buck, og delte hans arbeid i en rekke år. På denne måten fikk hun en sjelden innsikt i kinesiske forhold. Da Buck debuterte i 1930 med romanen East Wind, West Wind, var det fra Kina hun hentet sitt stoff. Sitt store gjennombrudd fikk hun med romanen The Good Earth (Den gode jord, 1932). Hun ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1938. (Kilde: Store norske leksikon)

Bøker:
Den gode jord
Kvinnepaviljongen