Bærekraftsbiblioteket

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og alle må bidra. Les mer om FNs bærekraftsmål på FNs egen nettside her.

Hva er bærekraftsbiblioteket?

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år.
Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Mål 1 – Ingen skal være fattige

Alt for mange mennesker lever i ekstrem fattigdom. For å kjempe mot fattigdom må alle mennesker ha lik tilgang til skole, arbeid og helsehjelp. I tillegg må det være mindre forskjeller mellom fattige og rike – vi må fordele pengene bedre, både i land og mellom land.

Bestill bøkene på leselista for mål 1:
Andersen, H.C.: Piken med svovelstikkene
Arvola, Ingeborg: Buffy By er talentfull – en selvbiografi
Kaurin, Marianne: Syden
Sharafeddine, Fatima: Du, jente!
Sortland, Bjørn: Oi-oi!
Svingen, Arne: Sangen om en brukket nese

Les mer om bærekraftsmål 1 på FNs nettside her.

Mål 2 – Ingen skal sulte

Mange mennesker er rammet av sult, og for hvert år blir det flere og flere. Halvparten av alle barn som dør, dør fordi de spiser feil mat eller for lite mat. Derfor må vi sørge for at alle mennesker får den maten de trenger. 

Bestill bøkene på leselista for mål 2:
Andersen, H.C.: Piken med svovelstikkene
Bull, Leif: En engel i Brooklyn. Fortellingen om Elizabeth Fedde
Naveen, Neha: Verdens beste mat
Osvoll, Lise I.: Fisken som bygde Norge
Salinas, Veronica: Sulten

Les mer om bærekraftsmål 2 på FNs nettside her.

Mål 3 – God helse til alle

I hele verden blir folks helse stadig bedre.  Det er flere som blir vaksinert og folk lever lenger enn før. For å nå målet om god helse til alle må alle mennesker få den helsehjelpen og medisinene de trenger.
Bestill bøkene for mål 3:
Brochman, Nina: Jenteboka
Fiske, Anna: Hvordan lager man en baby?
Fuglehaug, Randi: Skalla
Lindboe, Karin Kinge: Lukas Jackson
Perez, Inti Chavez: Respekt: en sexbok for gutter
Runde, Øystein: Stamceller: kroppens superheltar
Tjønn, Brynjulf Jung: Smadra
Totland, Anders: Lepra
Vriens, Jacques: Kule kidz gråter ikke

Les mer om bærekraftsmål 3 på FNs nettside her.

Mål 4 – Alle skal få god undervisning på skolen

Det er heldigvis mange flere barn som får gå på skole i dag enn tidligere. Likevel er det fortsatt altfor mange barn som ikke kan lese og skrive. Derfor må verdens land jobbe videre for at alle barn får samme muligheter til god og gratis utdanning.

Bestill bøkene for mål 4:
Dahle, Gro: Grevlingdager
Fiske, Anna: Hvordan begynner man på skolen?
Guldbrandsen, Liv: Skoleape
McCarney, Rosemary: Skoleveien
Palacio, R. J.: Mirakel
Yousafzai, Malala: Malala

Les mer om bærekraftsmål 4 på FNs nettside her.

Mål 5 – Jenter og gutter skal ha lik mulighet til et godt liv

Alle mennesker har de samme rettighetene. Likevel er det flere kvinner enn menn i verden som er fattige. Det er også flere gutter enn jenter som får går på skole. For å nå målet om likestilling må både jenter og gutter få tilgang til utdanning, helsehjelp og lønnet arbeid. 

Bestill bøkene for mål 5:
Breen, Marta: Kvinner i kamp
Brown, Alekander R. Kirkwood: Hekseskogen
Favilli, Elena: Nattafortellinger for rebelske jenter
Kaiser, Lisbeth: Emmeline Pankhurst
Love, Jessica: Julian er en havfrue
Sharafeddine, Fatima: Du, jente!
Tinnen, Kari: Barbie-Nils og pistolproblemet
Yousafzai, Malala: Malala

Les mer om bærekraftsmål 5 på FNs nettside her.

Mål 6 – Alle skal ha rent vann og trygge toaletter

Det finnes nok ferskvann på planeten, men ikke alle har tilgang til rent drikkevann. Hvert år dør millioner av mennesker av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett. Derfor må vi bygge vann- og kloakksystemer der dette mangler.

Bestill bøkene for mål 6:
Estes, Max: Flommen
Grøtan, Teresa: Før øya synker
Mathismoen, Ole: Grønne greier. Om natur og miljø og sånt
Mathismoen, Ole: Hva er greia med klima?
Osland, Erna: Når det regnar i Afrika
Strømstad, Pia: Do: ei stinkande reise gjennom bæsjens historie
Totland, Anders: Nattmannen

Les mer om bærekraftsmål 6 på FNs nettside her.

Mål 7 – Alle skal kunne bruke strøm som ikke skader jord og luft

Vi mennesker trenger energi til blant annet lys, varme og matlaging. I dag bruker store deler av befolkningen forurensende energi til matlaging, og utsettes for farlig luftforurensning. Vann, vind og sol er fornybare energikilder og kan bidra til å nå målet om bærekraftig utvikling.

Bestill bøkene for mål 7:
Bacon, Lee: Det siste mennesket
Grøtan, Teresa: Før øya synker
Mathismoen, Ole: Grønne greier. Om natur og miljø og sånt
Mathismoen, Ole: Hva er greia med klima?
Osland, Erna: Når det regnar i Afrika
Wänblad, Mats: Slik funkar det! Heime og rundt omkring

Les mer om bærekraftsmål 7 på FNs nettside her.

Mål 8 – Alle må ha trygge jobber og tjene nok

Mange opplever en arbeidsplass som ikke tar hensyn til arbeidernes sikkerhet og rettigheter. Barn utsettes for barnearbeid eller tvangsarbeid. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha trygge og rettferdige jobber.

Bestill bøkene for mål 8:
Bacon, Lee: Det siste mennesket
Engedal, Marianne Gretteberg: Pølsetjuven
Nilsson, Frida: Ishavspirater
Rendtorff, Ida-Marie: Kloden under vann. Den døde soldaten
Sharafeddine, Fatima: Du, jente!
Totland, Anders: Den norske slavehandelen

Les mer om bærekraftsmål 8 på FNs nettside her.

Mål 9 – Vi må finne opp nye ting og ha gode systemer

Gode systemer for trafikk, flyplasser, jernbane, vannrør, kloakk, søppelanlegg, energi og internett er nødvendig for at et samfunn skal fungere. For å nå dette målet må vi se hvordan alle land kan utnytte sine ressurser og sin industri best mulig.

Bestill bøkene for mål 9:
Bacon, Lee: Det siste mennesket
Estes, Max: Flommen
Fiske, Anna: Hallo jorda!
Grue, Jan: Oliver
Johnsen, Åshild Kanstad: Ulla og Bendik bygger by
Martins, Isabel Minhós: To veier. Motorveien og landeveien
Siri, Hege: Tunellen
Totland, Anders:  Nattmannen

Les mer om bærekraftsmål 9 på FNs nettside her.

Mål 10 – Det må bli mindre forskjell på fattige og rike

I dag er det større forskjeller mellom fattige og rike enn noen gang før. Det er store ulikheter både inne i et land og mellom land. For å nå målet om mindre ulikhet må alle få lik tilgang til skole og helsehjelp. I tillegg må ressursene fordeles mer rettferdig.

Bestill bøkene for mål 10:
Bull, Leif: En engel i Brooklyn. Fortellingen om Elizabeth Fedde
Kaiser, Lisbeth: Rosa Parks
Love, Jessica: Julian er en havfrue
Roskifte, Kristin: Alle sammen teller
Sharafeddine, Fatima: Du, jente!
Sortland, Bjørn: Oi-oi!
Silei, Fabrizio: Rosas buss
Totland, Anders: Den norske slavehandelen
Ørbeck-Nilssen, Constance:  Hvorfor er jeg her?

Les mer om bærekraftsmål 10 på FNs nettside her.

Mål 11 – Byene i verden må ta vare på både menneskene og jorda

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Mange byer vokser så fort at det ikke er jobber og hus nok til alle. Vi må bygge bærekraftige byer slik at de tar hensyn folks behov samtidig som vi ikke skader klimaet.

Bestill bøkene for mål 11:
Bacon, Lee: Det siste mennesket
Grøtan, Teresa: Før øya synker
Hartberg, Flu: Borte vekk i byen
Johnsen, Åshild Kanstad: Ulla og Bendik bygger by
Lindahl, Lena: Biene i New York
Rendtorff, Ida-Marie:  Kloden under vann. Den døde soldaten
Siri, Hege: Tunellen
Sortland, Bjørn:  Oi-oi!

Les mer om bærekraftsmål 11 på FNs nettside her.

Mål 12 – Vi må ikke produsere og bruke mer enn vi trenger

I dag forbruker vi mye mer enn det kloden tåler.  Vi kaster en tredjedel av maten som blir laget. For at vi skal kunne leve godt både i dag og i fremtiden må vi endre livsstil og forbruke mindre. Det er nødvendig at både enkeltmennesker og bedrifter bruker mindre og tar vare på klimaet.

Bestill bøkene for mål 12:
Blom, Kirsti: Søppelplasten i havet
Loe, Erlend: Kurt blir grusom
Nilsson, Frida: Ishavspirater
Nyhus, Kaia Dahle: Verden sa ja
Silverstein, Shel: Det gavmilde treet
Stai, Kari: Stormen

Les mer om bærekraftsmål 12 på FNs nettside her.

Mål 13 – Alle land må jobbe sammen for å stoppe klimaendringene

Måten vi mennesker lever på ødelegger klimaet. Det blir varmere vær, polene smelter, havet stiger og naturkatastrofer og ekstremvær blir vanligere. Det er de fattigste landene som rammes hardest.  Alle land må jobbe sammen for å slippe ut mindre klimagasser.  I tillegg må vi hjelpe de landene som blir skadet av klimaendringene.

Bestill bøkene for mål 13:
Estes, Max: Flommen
Fatland, Erika: Vinterkrigen
Grøtan, Teresa:  Før øya synker
Horst, Mark: Palmer på Nordpolen
Mathismoen, Ole: Hva er greia med klima?
Nyhus, Kaia Dahle: Verden sa ja
Osland, Erna: Når det regnar i Afrika
Sigbjørn Lilleeng: Nagel
Svingen, Arne: En himmel full av skyer

Les mer om bærekraftsmål 13 på FNs nettside her.

Mål 14 – Livet i havet skal behandles på en god måte

Livet på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, strømningene og livet i havet gjør at vi mennesker kan leve på jorda. Derfor må vi ta beskytte livet i havet, istedenfor å forsøple og forurense det.

Bestill bøkene for mål 14:
Blom, Kirsti:  Søppelplasten i havet
Borge, Synnøve:  Salamander
Fiske, Anna: Hallo havet!
Horst, Jørn Lier: Operasjon skipsvrak
Løken, Marianne P.: Nysgjerrig på havdypet
Nyhus, Kaia Dahl: Verden sa ja
Tjernshaugen, Andreas: Blåhvalen

Les mer om bærekraftsmål 14 på FNs nettside her.

Mål 15 – Livet på land skal behandles på en god måte

Store deler av jordoverflaten er skog. Skogen er hjemmet til de aller fleste dyr, og en kilde til mat for både dyr og mennesker. For å nå ta vare på livet på land må vi beskytte regnskogene, plante flere trær og passe på at ørkenene på jorda ikke sprer seg. Vi må også beskytte og ta vare på utrydningstruede arter.

Bestill bøkene for mål 15:
Bientie, Anne-Grethe Leine: En skikkelig flink liten reingjeter
Buljo, Karen Anne:  Amulettspeilet
Eide, Nina E.: Lemen – fjellets hjerte
Lillegraven, Ruth: Eg er eg er eg er
Nyhus, Kaia Dahle: Verden sa ja
Radeva, Sabina: Charles Darwins Om artenes opprinnelse
Renslebråten, Line: Dyrene som forsvant
Socha, Piotr:  Den store boken om bier
Sverdrup-Thygeson, Anne: Dovendyret og sommerfuglen
Sverdrup-Thygeson, Anne: Insektenes hemmeligheter

Les mer om bærekraftsmål 15 på FNs nettside her.

Mål 16 – Det skal være fred og rettferdighet i verden

Uten fred og rettferdighet er det umulig å skape en bærekraftig utvikling. I dag er flere mennesker på flukt enn noen gang før. For å nå målet om fred og rettferdighet må verden skape fredelige samfunn som tar vare på alle.

Bestill bøkene for mål 16:
Berg, Sunniva Elling: Polarnatt
Dürr, Morten:  Zenobia. På flukt fra krigen
Fuglehaug, Randi og Jill Moursund:  Papelina
Horndal, Sissel: Sølvmånen
Martins, Isabel Minhòs:  Her kommer ingen forbi!
Nilsson, Frida: Ishavspirater
Svingen, Arne: Når kaniner blir redde
Vestbø, Arne:  Øverst på nazistenes liste
Ørbeck-Nilssen, Constance:  Hvorfor er jeg her?

Les mer om bærekraftsmål 16 på FNs nettside her.

Mål 17 – Rike og fattige land skal samarbeide

For at alle land skal klare å nå bærekraftsmålene, er det viktig med samarbeid. Myndighetene, bedriftene og alle innbyggerne må samarbeide både i sitt eget land og med andre land. FN mener at en slik felles innsats med tydelige mål gir resultater

Bestill bøkene for mål 17:
Martins, Isabel Minhòs:  Her kommer ingen forbi!
Nyhus, Kaia Dahle: Verden sa ja
Sigbjørn Lilleeng: Nagel
Silei, Fabrizio: Rosas buss
Svingen, Arne: En himmel full av skyer

Les mer om bærekraftsmål 17 på FNs nettside her.