Sommerparken med Verdensbro - program

Sommerparken: Sosial gaming

Dato

Tid

Sted

Busterudparken

Halden bibliotek stiller med sosial gaming i Busterudparken hver torsdag i juli denne sommeren. Sommerparken arrangeres av Verdensbro.