Verdensdagen for psykisk helse på Halden bibliotek 15. oktober 2023 kl 15

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Dato

Tid

Sted

Bibliotekscenen
Verdensdagen for psykisk helse markeres med et meningsfullt arrangement på bibliotekscenen i Halden bibliotek. Temaet for arrangementet er «Vi trenger å høre til».
– Foredrag ved Karin Fevaag Larsen
– Presentasjon av ulike foreninger
– Pause med servering
– Musikk med Daniel Sandvik og Frank Skovrand
Arrangeres av Halden frivilligsentral, Metal Heads, Leve, Ivareta, Mental helse, LPP Nedre Glomma og Halden kommune, biblioteket.
Støttet av Sparebank1stiftelsen Halden og Berg Sparebank.