Olav Sandbakken

Foredrag: Kunstig intelligens – smart eller skremmende, venn eller fiende, frelsende eller fatalt?

Dato

Tid

Sted

Bibliotekscenen
Kunstig intelligens (KI) handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer. Det er uenighet blant forskere hva konsekvensen av utvikling av KI kan føre til. Noen forskere mener at KI kan utgjøre en trussel mot menneskeheten, ved hjelp av to begreper: Makt og kontroll. Når noe er både mektig og vanskelig å kontrollere, kan det være farlig. Noen mener også at KI i fremtiden kan brukes til å felle regimer, vinne kriger eller lage et virus som utsletter menneskeheten. Andre hevder at kunstig intelligens har potensiale til å forbedre arbeidsmetoder, forenkle vårt arbeide og skape helt nye arbeidsområder som vi kanskje i dag ikke vet om. Eksempler som læring tilpasset den enkelte elevs utvikling, og enklere og raskere behandling i forholdet mellom lege og pasient er også områder som KI kan forbedre. Bedret livskvalitet for oss alle er også nevnt.

Olav Sandbakken vil i sitt foredrag ta for seg de ulike synspunktene ved KI og gi eksempler på hva og hvordan KI kan brukes og med hvilke konsekvenser. Han vil også komme inn på forholdet til personvern og generelt drodle over spørsmålet om KI vil ta over verden. Og hvor sikker er han egentlig på at KI ikke tar over jobben hans?
Olav Sandbakken har arbeidet internasjonalt i mer enn 30 år i globale teknologiselskaper, men jobber nå i Advokatfirmaet Føyen AS som har et av de største norske miljøene med jurister som er spesialisert på digitalisering og teknologi. Avdelingen hans jobber med alt fra alminnelig kontraktsrett til offentlige anskaffelser, sky-tjenester, lisensiering, personvern og immaterielle rettigheter, til cyber-sikkerhet og sosiale medier.

Vi ønsker alle velkommen til en interessant og lærerik kveld med Olav Sandbakken. Arrangeres av Human-Etisk Forbunds lokallag i Halden. Gratis adgang. Det er bare å komme.