Tormod Heier

Foredrag med Tormod Heier

Dato

Tid

Sted

Bibliotekscenen
Human-Etisk Forbunds lokallag i Halden inviterer til foredrag i Biblioteket (i Skofabrikken) tirsdag 29. august kl. 18. Gratis adgang. Det er bare å komme.
I dette foredraget vil Tormod Heier vil komme inn på hva konsekvensene av Ukraina-krigen har gjort med Russland og Europa? Og hva er konsekvensene for oss i nord? Han vil også spekulere litt inn i fremtiden ved hjelp av to-tre scenarioer, for å vise oss hvordan dette kan ende.
Tormod Heier har militær utdannelse fra Krigsskolen og Forsvarets høgskole, samt mastergrad fra King’s College London og en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Heier har utgitt en rekke bøker og har skrevet en rekke artikler om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. I 2017 ble han tildelt Ossietzky-prisen , og i mars 2023 Hærens Fortjenestemedalje.
Tormod Heier har uttalt at vi må se på Forsvaret som en kompetanseorganisasjon, ikke som en kamporganisasjon.
Vi ønsker alle velkommen til en interessant og lærerik kveld med Tormod Heier.

Arrangeres i regi av Human-etisk forbund Halden lokallag.