Karen-Marie Stokke

Foredrag med Karen Marie Stokke: Kilder til levd liv hos Arkiv Øst

Dato

Tid

Sted

Bibliotekscenen

Velkommen til foredrag med Karen Marie Stokke fra Arkiv Øst. Temaet er kilder til levd liv hos Arkiv Øst. Gratis inngang, enkel bevertning.

Arrangør er Halden slektsforskerforening, Mikroklubben.