Foredrag med Geir Afdal 9. april

Foredrag med Geir Afdal: Det digitale samfunn og det digitale mennesket – trenger vi en ny etikk?

Dato

Tid

Sted

Bibliotekscenen
Human-Etisk Forbunds lokallag i Halden inviterer til foredrag med Geir Afdal. Gratis adgang. Det er bare å komme.

Mange forstår digitalisering som en ny revolusjon – av samfunnet og av mennesket. Det digitale er ikke lenger bare nyttige verktøy, det er blitt en viktig aktør. Digitalisering forandrer både samfunn og menneske på en grunnleggende måte. Kunstig intelligens kan overgå menneskelig intelligens og på ulik måte handle på egen hånd. Dette gir nye etiske utfordringer. Kan disse løses innenfor eksisterende måter å tenke etikk på – eller trengs en helt ny etikk?

Høgskolen i Østfold (HiØ) har etablert et doktorgradsprogram i Digitalisering og Samfunn, som reiser slike spørsmål, men også forholdet mellom digital teknologi og samfunnsmessige perspektiver i bred og tverrfaglig forstand.

Foredraget starter med en presentasjon av doktorgradsprogrammet, og fortsetter med å diskutere digitalisering og etikk.

Geir Afdal er fagansvarlig for doktorgradsutdanningene ved HiØ og professor i pedagogikk. Han har også forsket på etikk.

Vi ønsker alle velkommen til en interessant og lærerik kveld med Geir Afdal.