Portrettbilde av Adil Khan

Foredrag med Adil Khan. Motstand=Styrke.

Dato

Tid

Sted

Bibliotekscenen
Foredraget “Motstand = Styrke” har blitt omtalt som oppvekkende, usminket, brutalt, samfunnskritisk og ærlig. Adil snakker om hvordan hver enkelt av oss kan få kontakt med vårt sinn og den indre dialogen, som ofte kan jobbe imot oss.
Dagens samfunn består av en sterk forventnings- og prestasjonskultur der det hele tiden er et stort jag etter suksess og bekreftelse. Adils imponerende CV har gitt store inntrykk av denne suksessen, men den indre tomheten Adil kjente hele livet er det han setter ord på i dag.
Det er et foredrag som skildrer en oppvekst med mobbing, rasisme, utenforskap, trusler, vold, sosial angst og ekstreme forventninger fra både foreldre, skole og miljø.
Adil har en fantastisk evne til å ufarliggjøre tabubelagte temaer og stigma rundt psykisk helse slik at ungdommen får et språk på vanskelige tanker og følelser. Som voksne spiller vi en nøkkelrolle i utviklingen til hver enkelt ungdom. Vi er med på å forme de som mennesker ved de normer, verdier og kunnskap vi gir dem; i barnehagen, på skolen og ellers i livet. Adil reflekterer rundt dette i foredraget, og gir eksempler på de nøkkelpersonene han har hatt og hva det har ført til. Han gir konkrete verktøy og teknikker for å kommunisere bedre med ungdommen.
Problemstillinger i foredraget:
– Hvilken påvirkningskraft vi som voksne har på ungdom og deres handlinger?
– Viktigheten av å se ungdommen for den de er og hvor de vil?
– Hvordan kan du som voksen tilpasse kommunikasjonen for å skape åpenhet, dialog og trygge omgivelser for ungdom?
__
Frivilligsentralen ønsker å sette viktige saker på dagsorden. I samfunnet er det en trend om at ungdom i stadig yngre alder begår kriminelle handlinger. Dette er også tilfelle i Halden.
Hva kan vi alle bidra med for å motvirke denne utviklingen, hjelpe flere ungdom og hva kan flere instanser gjøre for å samarbeide bedre, skape dialog og fremme forståelse?
Vi ønsker trygge møteplasser for alle i lokalsamfunnet.
Program (ca. tider):
18.00: Foredrag med Adil Khan
20.05: Pause
20.15: Panelsamtale med ulike aktører fra kommunen (politi, barnevern, skole, helse m.m.)
Arrangementet er et samarbeid mellom Halden frivilligsentral, Halden bibliotek og Sparebankstiftelsen1Halden
– gratis og åpent for alle over 16 år!