Representanter fra Miljøpartiet De Grønne Halden.

Åpent møte om helse, livskvalitet og innenforskap

Dato

Tid

Sted

Halden bibliotek
Miljøpartiet De Grønne arrangerer et åpent politisk møte.
De Grønne er et parti som fokuserer på livskvalitet. Hvordan kan vi utvikle samfunn som gir sine innbyggere god livskvalitet? Det er et av våre mest sentrale utfordringer. Dette kombinert med at vi utvikler langsiktig politikk som ikke går på bekostning av økologisk bærekraft.
Når HA løftet utfordringen rundt utenforskap og uføre i Halden ble vi i MDG meget fornøyd. HA er i en posisjon hvor de kan påvirke agendaen og de valgte utenforskap og sosial bærekraft. I forkant av dette vil De Grønne sin ordførerkandidat i Halden holde en kort innledning og helsepolitisk talsperson for De Grønne snakke om vår nasjonale helsepolitikk.
Øystein Bakkevig kjenner mange i Halden som allmennlege og fra BUP. Han har utformet helsepolitikken til De Grønne i Halden og vil snakke om hvordan vi vil jobbe med utenforskap og helse.