Vi starter med frøbibliotek

Halden Hagelag, Halden Frivilligsentral og Halden bibliotek hiver seg på trenden med frøbibliotek i håp om å få enda flere til å dyrke planter selv i egen hage.

For det første er et frøbibliotek bærekraftig. Å spre frøene fra én hage til mange hager vil kunne gi flere planter og mer variasjon av planter i hagene til folk. Det er økonomisk gunstig for en presset privatøkonomi, og det er bra for miljøet. Ikke minst vil ferske grønnsaker fra egen hage kunne bidra til at haldensere spiser mer grønnsaker, og med det gi en helsefremmende effekt.

Prinsippet med et frøbibliotek er lån – dyrk – sank – lever. Du låner frø fra frøbiblioteket om våren, dyrker selv i egen hage, sanker frø fra plantene og leverer dette til frøbiblioteket på sensommeren og høsten.  

Slik vil frøposene kunne se ut.

Frivillige i Halden Hagelag og Halden Frivilligsentral vil holde frøbiblioteket ved like og pakke frøene i merkede frøposer. I Tillegg vil de sammen med Halden bibliotek tilby flere arrangementer fremover som har søkelyset på hage og selvdyrking.

Hvor kan du levere og låne?

Selve frøbiblioteket finner du hos Halden bibliotek i Skofabrikken. Du vil kunne låne og levere frøene på Halden biblioteks voksenavdeling i 2. etasje.

Når kan du levere frø?

Fra og med 1. september vil det være mulig å levere frø.

Vi håper mange i Halden er med! Vi trenger både deg som sanker og leverer frø til frøbiblioteket og deg som vil stille opp som frivillig med å pakke frø og holde frøbiblioteket ved like. Ta gjerne også kontakt dersom ditt lag eller forening vil være med som samarbeidspartner.

Initiativtakere og kontaktpersoner

Halden Hagelag: Trine Wille Fjeldet (sekretær) og Ingrid Blokhus (leder)

Halden Frivilligsentral: Wenche Eriksen (leder)

Halden bibliotek: Hedvig Hovde Grønlund Moen (fagleder voksne) og Sven Lilleheier (biblioteksjef).